Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców
1.Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
  2. W skład rady rodziców wchodzą członkowie przedstawicieli rad oddziałów, wybrani w wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
   3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony regulamin rady rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
   4. Do kompetencji rady rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

                     - programu wychowawczego,                                                                                                                                                          - programów profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwoju dziecka i potrzeb danego środowiska,

  •  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora

 

    5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z                              dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin                     działalności rady rodziców.

Pokaż informacje o artykule