Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl

 

               Do zadań psychologa należy:
 1.    prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
 2.  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych, wobec dziecka, rodziców i nauczycieli,
 3. wspieranie wychowawców oddziałów w działaniach wynikających   z   programu wychowawczego przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach,
 4. udzielanie pomocy nauczycielom poprzez informowanie o wynikach przeprowadzonych badań i podjętych formach pomocy dziecku,  za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów,
 5. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie
 6.  udzielanie pomocy rodzicom/ prawnym opiekunom poprzez 
  a) udzielanie porad wychowawczych i dydaktycznych,
  b) kierowanie do innych specjalistów,
  c) prowadzenie okresowych rozmów terapeutycznych.
 7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8.  prowadzenie okresowych rozmów terapeutycznych.

 

 

Pokaż informacje o artykule