Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl

 

    Logopeda w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcioletnich.
       W szczególności do zadań logopedy należy:
 1. prowadzenie działalności profilaktycznej w środowisku wychowującym dziecko mającej na celu kształtowanie prawidłowej mowy i zapobieganiu wadom wymowy,
 2. rozpoznanie i określenie pomocy logopedycznej dzieciom, u których stwierdzono nieprawidłowość w kształtowaniu prawidłowej wymowy,
 3. prowadzenie badań przesiewowych wykrywających wady wymowy,
 4. prowadzenie różnych form terapii logopedycznej,
 5. stała współpraca ze specjalistami,
 6.  współpraca z rodzicami dzieci objętych pomocą w zakresie eliminacji zaburzeń mowy lub prostych wad artykulacyjnych,
 7. udzielanie konsultacji i innych form pomocy merytorycznej rodzicom  i innym opiekunom uczestniczącym w procesie kształtowania prawidłowej mowy, jak również doskonalącym wymowę już ukształtowaną,
 8. prowadzenie co najmniej raz w miesiącu profilaktyki ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach wiekowych,
 9. organizowanie i prowadzenie spotkań dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy,
 10. szerzenie wiedzy logopedycznej,
 11. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  

Pokaż informacje o artykule